Tag Archives: tắc sữa áp xe vú

Video trích áp xe vú do tắc tia sữa của mẹ Bon

(Tambehanoi.com) – Xin chia sẻ video Trich áp xe vú do tắc tia sữa của mẹ Bon do để lâu không chữa gây ra viêm tuyến vú có mủ bắt buộc phải trích ra . Đây là video trực tiếp ca trích Áp xe vú do bị tắc tia sữa của mẹ Bon do để hơn 1 tuần mới đi ... Read More »

.
.
.
.