Tag Archives: mang thai hộ

Bộ Y tế quy định đề xuất cho phép mang thai hộ

tam-tre-so-sinh

Bộ Y tế đề xuất cho phép mang thai hộ, nhưng chỉ hạn chế người trong gia đình. Dự thảo luật nêu rõ chỉ cho phép mang thai hộ giữa người trong gia đình, hoặc được chính quyền địa phương xác nhận người thân. Việc xem xét cho phép mang thai hộ hay không, dự định sẽ do một hội ... Read More »

.
.
.
.